دسترسی به برج میلاد از اتوبان شیخ فضل الله تهران

سال ساخت : 1391
راهکار اجرایی : سیستم خاک مسلح wrap Around
محصولات ژئوسنتتیکی : ژئوگرید Paragrid _ Paralink
نماسازی : مترس فولادی با چیدمان سنگ