استفاده از سیستم ترامش برای پروژه محوطه سازی و معماری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای پروژه خانه های ساحلی در الچه­ ی اسپانیا، دیوار خاک مسلح 14متری به روش ترامش به دلیل ماهیت پایا، انعطاف پذیر و بادوام آن اجرا گردید.

مکافری برای این پروژه، سازه ای طراحی کرد که بادوام، به لحاظ زیبایی شناختی زیبا و انعطاف پذیر بوده و به عنوان محافظ مجتمع مسکونی در محیطی باز عمل نماید.

ساخمان Infinity View، مجتمع مسکونی مرتفعی واقع در الچه بوده که سازه اش یادآور کشتی تفریحی می­باشد. برای این پروژه، نیاز به راهکاری دوستدار محیط زیست برای تسلیح خاک بود تا هم سطحی برای ساختمان های Infinity View و هم برای سازه های تفریحی دیگر منطقه ( زمین بسکتبال و استخر) ایجاد نماید. سیستم ترامش با روکش پلیمری از آنجا که راهکاری به لحاظ زیبایی شناختی زیبا، با دوام و انعطاف پذیر است، انتخاب گردید.

کارفرمای پروژه، جهت تامین نمای سنگی دیوارهای خاک مسلح، سیستم مدولار ترامش 14متری را برگزید. به دلایل زیبایی شناختی، دیوار ترامش به صورت مجموعه ای از تراس ها طراحی گردید. به علاوه، ازین تراس ها به عنوان محل هایی برای کاشت گیاه استفاده می شود. ترکیب کاشت پوشش گیاهی و نمای سنگی، ارزش سازه را ارتقا داد.

سیستم ترامش به صورت تخت بسته بندی شده به سایت حمل، سرهم شده و آنگاه خاکریز مناسب روی مسلح کننده های ژئوگریدقرار داده شد. جهت زایل کردن آب زیرزمینی، در سطح مشترک بین خاک موجود و سازه ترامش، MacDrain W1051  نصب شد.

مناطق مربوط به کاشت گیاه روی تراس ها برای نگهداری خاک بالا،  با MacDrain SDH150 به عنوان غشایی نفوذ ناپذیر لاینینگ شد.

در کل در این پروژه، 1860 مترمربع سبد ترامش به ابعاد 1*3*3 متر و 5000 مترمربع MacGrid WG20، 2150 مترمریع ژئومت MacDrain W1051 و 2400 مترمربع  ورق MacLine SDH150  به کار رفت.

روکش پلیمری سبدهای ترامش، عملکرد دراز مدت سیستم در برابر عوامل خوردگی شیمیایی، زیستی یا محیطی را تضمین می نماید. سازه های ترامش انعطاف پذیر بوده و اجازه ی نشست های نامتجانس و جابجایی بدون متحمل شدن آسیب را می دهند.

پروژه محوطه سازی و معماری نشان می دهد چگونه سیستم ترامش می تواند مهندسی را با محیط زیست ادغام نماید.

منبع: maccaferri.com