اجرای عملیات تثبیت ترانشه راه آهن شمال توسط رهیاب صنعت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عملیات تثبیت ترانشه ریزشی بالادست تونل شماره 3 کیلومتر 900+308 راه آهن محور شمال واقع در شهرستان شیرگاه، از سوی شرکت رهیاب صنعت در دست اجرا می باشد. در طرح پایدارسازی این پروژه، بلوک ریزشی پتانسیل به وزن حدود 300 تن برآورد شده و روش انکراژ جهت تثبیت پیشنهاد شد.

عملیات تثبیت ترانشه ریزشی بالادست تونل شماره 3 کیلومتر 900+308 راه آهن محور شمال واقع در شهرستان شیرگاه

 

همچنین برای حفاظت در برابر سنگ ریزی، راهکار استفاده از فنس های فولادی به همراه میخکوبی برای نمای کنگلومرایی کار اتخاذ گردید. به منظور افزایش ضریب اطمینان پایداری، قالب گذاری و بتن ریزی در بخش زیرین بلوک ریزشی نیز انجام شده است.

 

 

عملیات تثبیت ترانشه ریزشی بالادست تونل شماره 3 کیلومتر 900+308 راه آهن محور شمال واقع در شهرستان شیرگاه